Наш словник

Історія - наука, яка вивчає минуле людства за допомогою історичних джерел.

Всесвітня історія   - розділ історичної науки, який вивчає минуле народів світу від найдавніших до теперішніх часів.

Період історії - проміжок часу

Наука - сфера діяльності людини, спрямована на одержання нових знань про навколишній світ.

Історичні джерела  - пам"ятки, які є свідками минулих подій

Історична подія  - те, що відбулося з людьми  в минулому в певний час,  впевному місці, (битви, походи, відкриття, подорожі). Історичні події мають конкретну дату, певне місце,  конкретних людей.

Історичне явище  - сукупність подій, що повторюються в певній послідовності і мають спільні ознаки (війна, революція).

Хронологія  - наука, що вивчає способи обчислення часу.

Ера - відлік  років від певної події, літочислення, певна точка відліку в історії.

 Людство – спільнота сіх людей на планеті Земля.

Сукупність – загальна кількість, неподільна єдність чого-небудь.

  
Суспільство – організована сукупність людей.


Суспільство ще називають соціум.

   
Родова община(рід)  - колектив кровних родичів, які разом жили і працювали й мали спільне майно.

Сусідська община – колектив,що складався окремих сімей, не пов´язаних родинними зв´язками, які проживали на одній території.

Влада (від слів: «мати змогу», «мати можливість», «бути здатним»)- це здатність однієї людини або групи людей контролювати поведінку інших людей і суспільства.

 Держава – спосіб організації влади із застосуванням законів, війська тощо, за допомогою якого правителі керують людьми, що живуть на певній території.

 Плем´я - об´єднання кількох общин, які жили в одній місцевості, мали спільні звичаї і традиції і говорили однією мовою.

 Вождь(від слова «водити»)- військовий очільник, ватажок племені.

 Старійшини – досвідчені члени роду, які керували общиною.

 Знать(від слів «знані», «усім відомі») – вищий суспільний прошарок, який керував общиною і мав певні привілеї.

 Привілеї (від слова «особливий») – особливі, виключні  права для певних осіб.

Нерівність – неоднакові права та можливості людей.

 Городище (від слів «огорожа», «городити») – укріплене («загороджене») поселення.

 Місто («город»,«огороджений») – укріплене поселення , центр ремісничого, торгового життя, місце резиденції правителів.

 Єрихон  - найдавніше місто  на Землі, яке виникло в 8 тис. до н.е. на західному березі ріки Йордан.

Ремесло - дрібне ручне виробництво готових виробів.

Землеробство - вирощування культурних рослин на основі обробки грунту.

Скотарство - вирощування великої рогатої худоби.

Привласнювальне господарювання - спосіб господарювання, коли люди споживали готові продукти природи(мисливство, збиральництво, рибальство)

Відтворювальне господарство - спосіб господарювання, коли люди споживають продукти створені власною працею(землеробство, скотарство)

Неолітична революція (близько 8-4 тис до н.е.) - перехід від привласнювального типу господарювання(мисливства, збиральництва) до відтворювального (землеробства, скотарства)


Немає коментарів:

Дописати коментар